สถาบันสอน ภาษาจีน หนีห่าว ภาษาจีน
 
 
 
หลักสูตร / Course
ภาษาจีน NiHao For Kids

NiHao For Kids

     หลักสูตรจะเน้นที่กิจกรรมในสถานการณ์ที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อ
เน้นหนักด้านการปูพื้นฐาน, ปลูกฝังทักษะทางด้านภาษา
เข้มข้นในการทบทวนการออกเสียง,การอ่าน, คำศัพท์
เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 4 ขวบขึ้นไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาษาจีน NiHao For Teens  NiHao For Teens  
       เน้นในด้านการสนทนาและการอ่านเป็นหลัก น้องๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
และสามารถสร้างประโยคทั้งด้านการสนทนาและการเขียนประโยคง่ายๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับน้องๆ ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านภาษาในระดับมัธยมศึกษา
ต่อไป เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 7-13 ปีขึ้นไปและยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาษาจีน NiHao For Business

NiHao For Business

     หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อนักธุรกิจโดยเฉพาะ ใช้ติดต่อธุรกิจกับประเทศจีน
โดยเน้นเนื้อหาที่ใช้จริงในชีวิตการทำงานและประโยคที่คนจีนใช้จริง เนื้อหาครบถ้วน
ทั้งการสนทนาในสำนักงาน, การเจรจาธุรกิจ, การตกลงนัดหมาย และการเดินทาง
ไปมาระหว่างไทยจีน รวมทั้งยังเสริมการสนทนาในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต้องใช้
เมื่อไปติดต่อธุรกิจในประเทศจีน โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนกับเจ้าของภาษาโดยตรง
เพื่อคุ้นเคยกับสำเนียง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nihao buffet NiHao Buffet

     เรียนอย่างจุใจทุกหลักสูตรทุกเวลากับคอร์สภาษาจีนที่มีให้เลือกมากมาย คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อเราทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nihao 4 skills NiHao 4 Skills

     สถาบันไฮ-หนีห่าวขอนำเสนอหลักสูตรปูพื้นฐานภาษาจีนที่ดีที่สุด
ที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานทั้งหมด
ของภาษาจีน ผู้เรียนจะได้โครงสร้างประโยคภาษาจีนกว่า 300 ประโยค
และคำศัพท์กว่า 1000 คำ โดยมีให้เลือกเรียนหลายระดับตามพื้นฐานภาษาจีน
ของผู้เรียน ทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐานมาบ้าง
เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น และเน้นการใช้งานที่ได้ผลจริงสอนโดยคณาจารย์ชาวจีน
และผู้พัฒนาหลักสูตรที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nihao let ‘s talk

NiHao Let ‘s Talk

     ผู้เรียนจะได้ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตรจะมุ่งเน้น
ด้านการพูดและการฟังเป็นหลัก โดยเริ่มจากบทสนทนาง่ายๆที่สามารถใช้
ในชีวิตประจำวันได้จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น
อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนหรือมีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

student login
 
 พูดภาษาจีน  หลักสูตร/Course
 สอนภาษาจีน  ตารางเรียน
 อาจารย์จีน  ติดต่อเรา
  เรียนภาษาจีนฟรีyle49">   - การออกเสียงภาษาจีน

   - การทักทาย

   - การเขียนพู่กันจีน
     - ชื่อภาษาจีน

   - ตัวเลข

   - สำนวนภาษาจีน
   - แบบทดสอบออนไลน์
  บันเทิงเมืองจีน
     - เพลงจีน
     - หนังจีน
     - วิทยุจีน
  ท่องเที่ยวเมืองจีน
     - เที่ยวเมืองจีน
     - ประวัติศาสตร์จีน
     - วัตนธรรมจีน
     - Shopping จีน
  แนะนำที่เรียน
     - เรียนที่เมืองจีน
     - แนะนำมหาวิทยาลัย
แลกลิ้งค์ที่นี่
ภาษาจีน เรียนภาษาจีน chinese nihao เรียนภาษาจีนออนไลน์ ฟรี
...ติดต่อแลกลิ้งค์ได้ที่...
laklinkweb@hotmail.com
 
เรียนภาษา
ภาษาจีนกลาง
ภาษาจีนกวางตุ้ง
ภาษาจีนเบื้องต้น
เรียนภาษาจีนออนไลน์
ภาษาจีนในภาษาไทย
ภาษาจีนเรียนฟรี
ภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบภาษาจีน
ภาษาจีน หนีห่าว รับสมัครอาจารย์จีน จีนจีน

สถาบันสอนภาษาจีนหนีห่าว
ชั้น 3 Top Supermaket สาขาเกษตร(ตรงข้าม ม.เกษตรประตู2)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.  02-953-0800
Copyright © PASAJEN.com 2008-2009